Park Naukowo-Technologiczny SILESIA w Katowicach

Projekt

Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) na obszarze Parku Naukowo -Technologicznego SILESIA w Katowicach.

Zwiększamy

świadomość ekologiczną Klientów PN-T - przedsiębiorców, pracowników naukowych uczelni ...

Upowszechnianiamy

dobre praktyki w zakresie wykorzystywania OZE w przestrzeniach miejskich jako efektywnych alternatywnych źródeł energii

Prezentujemy

możliwości ekologiczne rozwiązań infrastrukturalnych, zwłaszcza wśród studentów WST na wydziałach: Architektura, Urbanistyka i Ochrona Środowiska

Promujemy

ekologiczne postawy poprzez udostępnienie obiektu na różne cele(możliwość zwiedzania obiektu przez zainteresowanych)OFERTA BADAŃ PNT - SPECJALISTYCZNE LABORATORIA


 • Laboratorium automatyki i robotyki. Zakres działalności: prace w zakresie programowania robotów przemysłowych i edukacyjnych, doboru optymalnych parametrów sterowania oraz konfiguracji i uruchamiania prostych układów automatyki rozproszonej oraz prace związane ze sterowaniem i nawigacją robotów. Sprzęt: dwa roboty przemysłowe, roboty edukacyjne: Hexapod, Quatropod, Bobot, BoeBot., kamera, manipulatory, system nawigacyjny.
 • Laboratorium programowania sterowników. Zakres działalności: prace związane z doborem parametrów elektronicznych systemów sterowania procesów przemysłowych z wykorzystaniem sterowników: PLC. Programowanie sterowników w językach: drabinkowym, bloków funkcyjnych oraz graftek. Prace z zakresu komunikacji sterowników, poprzez sieć Profi-S-Net – Multi Gateway oraz Profi-S-Bus.
 • Laboratorium Mechatroniki i aktuatorów. Zakres działalności: prace związane z modelowaniem matematycznym i symulacją komputerową układów mechatronicznych, badaniem drgań własnych układów elektromechanicznych, badaniem dysków twardych oraz mikroaktuatorów piezoelektrycznych. Badanie silników: indukcyjnego, krokowego, reluktancyjnego oraz komputerowe modelowaniem maszyn elektrycznych: indukcyjnej, synchronicznej, prądu stałego.
 • Laboratorium metrologii technicznej i systemów pomiarowych. Zakres działalności: Prace związane z pomiarami podstawowych wielkości elektrycznych, parametrów drgań mechanicznych, wielkości geometrycznych, przebiegu wielkości zmiennych w czasie. Ponadto prace związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją wyników pomiarów w systemie oraz badaniem właściwości przyrządów wirtualnych. Sprzęt: Przetwornik temperatury, przetwornik ciśnienia, encoder, przetwornik położenia, przetwornik odległości, przetwornik siły, czujnik drgań, czujnik prędkości, czujnik przyspieszenia.
 • Laboratorium elektrotechniki i elektroniki. Zakres działalności: prace związane z badaniem układów elektrycznych, symulacją pracy obwodów elektrycznych, wyznaczaniem charakterystyk elementów półprzewodnikowych, symulacją oraz analizą układów elektronicznych, opisem właściwości elementów elektronicznych. Sprzęt: mierniki uniwersalne, rezystor suwakowy, voltomierze, autotransformator 1-fazowy, autotransformator 3-fazowy, dekada indukcyjna, zasilacz, transformator, watomierze, płytki do testowania obwodów elektronicznych, oscyloskopy, generator przebiegów, diody.
 • Laboratorium teletransmisji. Zakres działalności: prace związane z zagadnieniami przesyłania informacji po torach przewodowych oraz badanie wpływu parametrów torów transmisyjnych na własności komunikacyjne sieci informatycznych. Badania analizy sygnałów okresowych w dziedzinie czasu i częstotliwości, pomiary parametrów transmisyjnych torów kablowych, analiza sygnałów zmodulowanych, pomiary tłumienności asymetrii, pomiary modułu impedancji, pomiary przesuwności, badania charakterystyk przenoszenia układów transmisyjnych. Sprzęt: Radiostacja CB, reflektometr OTDR, selektywny miernik poziomu, kable telekomunikacyjne, korektory opóźnieniowy i tłumieniowy.
 • Laboratorium materiałoznawstwa i mechaniki. Zakres działalności: Badania struktury oraz własności mechanicznych i fizycznych wybranych materiałów inżynierskich. Analizy strukturalne materiałów metalicznych, badania własności cieplnych tworzyw sztucznych (badanie temperatury mięknienia według Vicata, badanie temperatury ugięcia wg. Martensa), badanie przewodnictwa elektrycznego i cieplnego ceramiki, badanie właściwości materiałów ferroelektrycznych i dielektrycznych. Pomiary twardości materiałów metodami Vickersa, Brinella i Rockwella, próby udarności, pomiary ścieralności materiałów oraz badania wytrzymałości w statycznych próbach rozciągania i ściskania, także badania zmęczenia i odkształceń materiałów. Sprzęt: Mikroskop metalograficzny, zestaw do preparatyki Urządzenia do badania własności cieplnych tworzyw, aparat do badania ścieralności, aktuator piezoelektryczny, uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, twardościomierze, młot udarnościowy, pulsator do badania zmęczenia materiału, mostek tensometryczny.
 • Laboratorium projektowania i konstrukcji maszyn. Zakres działalności: prace związane z wymiarowaniem elementów maszyn, projektowaniem i wykonywaniem obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania, tworzeniem rysunków dwuwymiarowych (rysunków wykonawczych i złożeniowych) stanowiących podstawę wykonania elementów konstrukcyjnych. Modele 2D złożone z układów mechatronicznych w środowisku AutoCAD, modele 3D w środowisku CAD dla wizualizacji tworzonych projektów oraz wykorzystania ich w procesie obliczeniowym. Modelowanie układów mechatronicznych w środowisku Matlab i FEMM, tworzenie schematów blokowych układów mechatronicznych w środowisku Matlab/ SIMULINK. Sprzęt: komputery wraz z oprogramowaniem Autocad, Matlab, FEM.
 • Laboratorium budowlane. Zakres działalności: w laboratorium budownictwa prowadzone są badania własności fizycznych oraz mechanicznych materiałów budowlanych. W laboratorium znajdują się urządzenia do przygotowywania oraz badania mieszanek betonowych oraz zapraw, a także urządzenia do badania kruszyw budowlanych. Laboratorium dysponuje również sprzętem pozwalającym na ocenę podstawowych własności fizycznych oraz użytkowych materiałów budowlanych min. gęstości pozornej oraz właściwej, ścieralności, higroskopijności, penetracji wody pod ciśnieniem. Ponad to, laboratorium dysponuje prasami wytrzymałościowymi umożliwiającymi określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie betonów oraz zapraw. Sprzęt: urządzenia do badania konsystencji mieszanki betonowej: stożek Abramsa, stoliki rozpływowe, urządzenie Ve-Be, urządzenie do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem, aparat pull – off do pomiaru siły odrywającej tarcza Boehmego do pomiaru ścieralności betonów oraz materiałów kamiennych mieszarki laboratoryjne do zapraw, wstrząsarka do formowania beleczek cementowych, komora klimatyczna do przechowywania beleczek cementowych z rejestratorem temperatury i wilgoci, aparat Vicata do oznaczania konsystencji cementu, aparat Blaine’a do wyznaczania powierzchni właściwej cementu, łaźnia Le Chatelira, dzielnik kruszywa, zestaw do analizy kruszyw, bęben Los Angeles, aparat do badania wskaźnika piaskowego, prasa wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie oraz zginanie zapraw budowlanych, prasa wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie oraz zginanie betonów.

OFERTA SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ BRANŻOWYCH PNT


 • Programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 Stanowiska szkoleniowe składają się ze sterownika Siemens S7-1200 z panelem dotykowym HMI, wyposażonego w moduły wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, połączonego z symulatorem sygnałów cyfrowych i analogowych wejściowych oraz wyjściowych - do stanowiska dedykowane urządzenia mechatroniczne. Każdy sterownik połączony jest z urządzeniem wykonawczym: siłowniki pneumatyczne, silniki krokowe, indukcyjne i prądu stałego, enkodery, czujniki temperatury, wyspy zaworowe. Dodatkowo zestaw czujników oraz przyciski impulsowe, które pozwalają na przeprowadzanie praktycznych szkoleń, dotyczących różnych metod sterowania silnikami elektrycznymi z zagadnieniami automatyzacji sterowania.
 • Programowanie sterowników logicznych Najnowsza generacja prostych sterowników PLC SIEMENS (wprowadzona od 2015 roku). Nowy model dzięki uproszczonej obsłudze, nowemu wyświetlaczowi oraz maksymalnie uproszczonej konfiguracji komunikacji sieci Ethernet, stanowi bardzo przyszłościowe rozwiązanie. Dodatkowym atutem LOGO! 8 jest wbudowany Web Server, dedykowany moduł GSM/GPS pozwala na zdalną komunikację przez sieć komórkową, co zwiększa zakres zastosowania LOGO! o bardzo popularne w tej chwili aplikacje mobilne, sterowane przez ekran dotykowy tabletu lub Smartphone.
 • Aktuatory i serwonapędy: podstawy techniki napędowej Techniki napędowe SIEMENS T Sinamics G120, Sinamics S120 - konfiguracja, uruchomienie, programowanie. Programowanie falowników LENZE, Sanyu, Danfoss. Aktuatory pneumatyczne Rexroth. Programowanie modułów serwonapędowych sterowników CompactRIO. CompactRIO to wysokowydajna wbudowana platforma sterowania i zbierania danych, oparta na systemie graficznym, przeznaczona dla zaawansowanych zastosowań. Oparta jest na technologiach National Instruments LabVIEW FPGA i LabVIEW Real-Time, które zapewniają użytkownikowi możliwości definiowania i tworzenia niestandardowych systemów wbudowanych, przeznaczonych dla różnych gałęzi przemysłu — motoryzacyjnej, militarnej, lotniczej, do sterowania urządzeniami przemysłowymi oraz prototypowania systemów wbudowanych.
 • Systemy sterowania i wizualizacji SCADA – podstawy tworzenia aplikacji Umożliwia samodzielne opanowanie obsługi oprogramowania wizualizacyjnego Wonderware InTouch. Szkolenie obejmuje podstawy projektowania, wdrażania i serwisowania aplikacji wizualizacyjnych w systemie Wonderware InTouch. Wonderware InTouch to przemysłowe oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych, inteligentnych budynków, w pełni zgodny z wytycznymi dla systemów klasy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oraz HMI (Human-Machine-Interface). Oferuje łatwe w użyciu i intuicyjne środowisko do projektowania aplikacji oraz rozległą funkcjonalność umożliwiającą szybkie projektowanie, testowanie oraz wdrażanie systemów sterowania i nadzoru produkcji.
 • Systemy wizyjne w automatyce i robotyce Wizja maszynowa służy do realizacji coraz bardziej skomplikowanych zadań, jednocześnie jej obsługa staje się wyjątkowo prosta. Standardowo, widzenie maszynowe jest narzędziem kontroli jakości wytwarzania, wykorzystującym technologię automatycznej inspekcji optycznej dla zastosowań przemysłowych. Szkolenie obejmuje podstawy projektowania, wdrażania i serwisowania aplikacji wizyjnych, kontrolę poprawności i kompletności wykonania, kształtu i wymiarów, identyfikacji oznaczeń, określania położenia, inspekcji powierzchni różnych wyrobów. Zagadnienia dodatkowe: akwizycja obrazu, jego przetwarzanie i klasyfikacja oraz integracja z procesem technologicznym.
 • Szkolenie z obsługi i programowania robotów ABB Szkolenie obejmuje podstawy teoretyczne sterowania i programowania robotów przemysłowych oraz praktycznych umiejętności pozwalających na samodzielne tworzenie oprogramowania na robotach ABB, jak również tworzenia prostych programów w RobotStudio: ruchowych, spawania, sprawdzania trajektorii oraz korygowania i usuwania punktów kolizji. Program szkolenia: szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy z robotami ABB, obsługa systemu robota, rodzaje i zastosowanie układów współrzędnych, tworzenie programów w języku tekstowym i graficznym, obsługa i programowanie robota z panelu sterującego FlexPendant.
 • Zaawansowane programowanie robotów ABB w programie RobotStudio Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do tworzenia i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości RobotStudio. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na kompleksowe oprogramowywanie aplikacji zrobotyzowanych, dokonywanie modyfikacji w istniejącym oprogramowaniu aplikacyjnym oraz optymalizacje pracy robotów ABB. Zakres szkolenia: zaawansowane instrukcje ruchu, synchronizacja ruchu i obsługi we/wy, deklaracja narzędzia i miejsca pracy, modyfikacja parametrów ruchu manipulatora, analiza instrukcji zmiany dynamiki pracy manipulatora z uwzględnieniem obciążeń zewnętrznych, zaawansowane instrukcje wejścia – wyjścia, tworzenie własnych narzędzi i chwytaków z wykorzystaniem aplikacji Create Mechanism, tworzenie pozycjonerów, tworzenie programów z użyciem języka tekstowego RAPID.
Lokalizacja, Kontakt

ul. Gawronów 4,
40-527 Katowice,
dzielnica Brynów.

Wojciech Wasilewski
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Silesia w Katowicach
wojciech.wasilewski@pntsilesia.pl
tel. 32 60 72 435
+48 735 938 959