Park Naukowo-Technologiczny SILESIA w Katowicach

Projekt

Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) na obszarze Parku Naukowo -Technologicznego SILESIA w Katowicach.

Zwiększamy

świadomość ekologiczną Klientów PN-T - przedsiębiorców, pracowników naukowych uczelni ...

Upowszechnianiamy

dobre praktyki w zakresie wykorzystywania OZE w przestrzeniach miejskich jako efektywnych alternatywnych źródeł energii

Prezentujemy

możliwości ekologiczne rozwiązań infrastrukturalnych, zwłaszcza wśród studentów WST na wydziałach: Architektura, Urbanistyka i Ochrona Środowiska

Promujemy

ekologiczne postawy poprzez udostępnienie obiektu na różne cele(możliwość zwiedzania obiektu przez zainteresowanych)

O PNT SILESIA

Park Naukowo-Technologiczny Silesia Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (dalej: PNT) z siedzibą w Katowicach przy ul. Gawronów 4, został powołany przez władze Uczelni w 2011 roku do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu technologii z nauki do biznesu oraz wdrażania innowacji technologicznych w obszarach takich jak: energetyka, efektywność energetyczna, architektura i budownictwo, urbanistyka, mechatronika. PNT jest jednostką organizacyjną Uczelni, nie posiadającą odrębnej osobowości prawnej. Działa w ramach struktur organizacyjnych Uczelni, która jest niepubliczną Uczelnią wyższą wpisaną do wpisaną do rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 286.Główne obszary działania PNT to:
 • wspieranie procesów mających na celu transfer wyników badań naukowych do praktyki inżynierskiej;
 • prowadzenie działalność na rzecz naukowców i przedsiębiorców szukających pomocy przy wdrażaniu do produkcji prototypów innowacyjnych produktów i technologii;
 • poszukiwanie źródeł finansowania na prowadzenie prac badawczych i działań rozwojowych oraz wspomaganie przepływu wiedzy i technologii z obszarów nauki do przemysłu - w ramach programów operacyjnych, ramowych, a także grantów zagranicznych i krajowych;
 • publikacja komunikatów i artykułów dotyczących prowadzonych prac badawczych w periodykach naukowych.
W 2012 roku PNT rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Katowicach, przy ul. Gawronów 4. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WSL 2007-2013. W 2013 roku PNT pozyskał dodatkowo środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkiem (BIPV), a w 2014 roku rozpoczęto wdrażanie projektu Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE), dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach ISE powstał układ trigeneracji gazowej oraz pełna automatyka budynkowa z systemem do zarządzania zużyciem energii na obszarze PNT.

Budynek PNT Silesia jest obiektem sześciokondygnacyjnym, z dwiema kondygnacjami parkingów podziemnych wraz z laboratorium i czterema kondygnacjami powierzchni biurowo-usługowej. Na parterze prowadzona jest działalność usługowo-handlowa. Na piętrach +1, +2 i +3 swoje siedziby mają firmy z branż technologii innowacyjnych (medium i high–tech). Siedziba PNT z częścią administracyjno-biurową i laboratoriami, usytuowana została na poziomie -2. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 11,1 tys. m 2. Wokół budynku zlokalizowane są parkingi nadziemne, wewnętrzne drogi dojazdowe do parkingów podziemnych oraz infrastruktura techniczna. Łączna powierzchnia terenu wokół budynku wynosi 7,5 tys. m2.

Inteligentne Sieci Energetyczne – główny cel projektu, to ograniczenie/uniknięcie emisji CO2 oraz innych gazów, takich jak np.: SO2, NO2 i pyłów do atmosfery.

Efekty - ograniczenie/uniknięcie emisji:
 • CO2 o wartości 1019,46 Mg na rok,
 • SO2 - 1373,13 Mg/rok,
 • CO - 3737,42 Mg/rok,
 • NOx - 184,66 Mg/rok,
 • pyłów - 55,41 Mg/rok.
Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zastosowanie rozwiązań optymalizujących i racjonalizujących zużycie energii elektrycznej, cieplnej (chłodzenia) oraz ciepłej wody użytkowej, i tak:
 • wytwarzanie energii cieplnej (chłodu), ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej z układu trigeneracji gazowej (moduł CHP o mocy elektrycznej: 140 kW i mocy cieplnej (chłodniczej): 190 kW).
 • pełny zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS/SCADA) oraz system ASSETS MANAGEMENT do zarządzania zasobami w kontekście optymalizacji energetycznej zasobów.
 • pełny monitoring online zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej, cieplnej, chłodu i ciepłej wody użytkowej.
 • system z ciągłym monitoringiem komfortu cieplnego oraz parametrów związanych z kosztami eksploatacyjnymi.
 • okna z automatycznie sterowanymi żaluzjami (100m2 na elewacji południowej), zintegrowane z systemem pomiaru i kontroli natężenia oświetlenia.
 • system energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego z czujnikami natężenia światła i systemem sterowania typu DALI wraz z innowacyjnym systemem oświetlenia zewnętrznego eColor Flex.
 • stacja ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (dwa stanowiska).
 • pozyskiwanie energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych (elektrownia fotowoltaiczna o mocy 240 kWp).
 • systemy bezpieczeństwa (kontrola dostępu i system sygnalizacji włamania) jako dodatkowa informacja BMS w celu optymalizacji zużycia energii.
Poprzez zastosowanie telemetrii, cały obszar pilotażowy jest opomiarowany, dostarczając informacji do Systemu BMS/SCADA. Informacje te dotyczą parametrów związanych ze zużyciem energii w budynku i wokół niego. Poprzez System BMS/SCADA informacje te są analizowane pod kątem racjonalizacji zużycia energii. System komunikuje się z poszczególnymi elementami "Inteligentnych Sieci", wpływając na ich funkcjonowanie. Dodatkowo system pozwala analizować dane archiwalne, co umożliwia wykonywanie analiz i porównań, wskazując optymalne parametry systemu i preferowane ustawienia urządzeń - dając możliwość elastycznego zarządzania nimi przez administratora, jednocześnie podpowiadając mu najlepsze rozwiązania.

W obszar Inteligentnych Sieci Energetycznych wpięta została dodatkowo instalacja OZE (Odnawialnego Źródła Energii) - elektrownia fotowoltaiczna oraz wysokosprawna kogeneracja - układu trigeneracji gazowej.

O WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH

Misją Uczelni jest tworzenie nowoczesnego systemu kształcenia licencjatów, inżynierów oraz magistrów odpowiadającego współczesnym europejskim standardom. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne, która kształci inżynierów na kierunku Architektura i Urbanistyka, Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Mechatronika, licencjatów i magistrów na kierunku Architektura Wnętrz oraz licencjatów na kierunku Wzornictwo, Reżyseria. Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego, łódzkiego i krakowskiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Mając na uwadze wysokie wymagania jakie stawia inżynierom współczesny rynek pracy, studenci podczas studiów mają możliwość zapoznania się nowoczesnymi systemami wspomagania projektowania i technikami komputerowym.Lokalizacja, Kontakt

ul. Gawronów 4,
40-527 Katowice,
dzielnica Brynów.

Wojciech Wasilewski
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Silesia w Katowicach
wojciech.wasilewski@pntsilesia.pl
tel. 32 60 72 435
+48 735 938 959